P-Kullen_____________________________________________________________________________________________
Stamtavla | MH-resultat | Korning | Kullöversikt | Valpbilder


1.a Kontakt
Hälsning
Avvisar kontakt-morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt-skyggar drar sig undan Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad


Pascal-H
Pauline-H
Penelope
Pigalle-H
Preston
Intensivt kontakt- beteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.

Pilgrim
1.b Kontakt
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt, strävar mot fö eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral.

Pigalle-H
Följer med villigt, engagerar sig.

Pascal-H
Pauline-H
Penelope
Pilgrim
Preston
Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar gnäller.

1.c Kontakt
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren.

Accepterar. Är neutral.

Accepterar. Svarar med kontakt- beteende.

Pascal-H
Pauline-H
Penelope
Pigalle-H
Preston
Accepterar. Intensivt kontakt- beteende mot testledaren

Pilgrim
2.a Lek 1
Leklust
Leker ej Leker ej, men visar intressse Leker-startar långsamt men blir aktiv

Leker aktivt, startar snabbt

Pauline-H
Preston
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

Pascal-H
Penelope
Pigalle-H
Pilgrim
2.b Lek 1
Gripande
Biter ej Griper ej, nosar på föremålet

Pauline-H
Pigalle-H
Griper försiktigt eller nyper föremålet

Penelope
Preston
Griper direkt med hela munnen

Pascal-H
Pilgrim
Griper direkt, hugger föremålet

2.c Lek 1
Dragkamp
Biter ej Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Pascal-H
Pigalle-H
Biter-drar emot, släpper, tar om.

Pauline-H
Penelope
Pilgrim
Preston
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper

3.a Förföljande Startar ej

Startar men avbryter

Pauline-H
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Penelope
Pigalle-H
Pilgrim
Preston
Startar med hög fart, målinriktat- bromsar in vid bytet.

Pascal-H
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

Startar ej Startar men avbryter

Pauline-H
Pilgrim
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Preston
Startar med hög fart, målinriktat- bromsar in vid bytet.

Pascal-H
Penelope
Pigalle-H
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3.b Gripande Nonchalerar bytet/springer ej fram

Pauline-H
Griper ej, nosar på föremålet.


Pigalle-H
Pilgrim
Preston
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning


Pascal-H
Penelope
Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

Nonchalerar bytet/springer ej fram

Pauline-H
Pilgrim
Griper ej, nosar på föremålet.

Preston
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning


Penelope
Griper direkt, släpper.

Pascal-H
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

Pigalle-H
4 aktivitet Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger.

Penelope
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets- höjningar.

Preston
Är uppmärksam men ngt orolig, vandrar runt och nosar.

Pascal-H
Pauline-H
Pigalle-H
Är orolig. Växlar snabbt i aktivitet.

Pilgrim
5.a Avst. lek
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll. Avbrott kan förekomma.


Pascal-H
Pilgrim
Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Pauline-H
Pigalle-H
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Penelope
Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

Preston
5.b Avst. lek
Hot/agg
Inga skall eller morrningar.

Pascal-H
Penelope
Pauline-H
Pigalle-H
Pilgrim
Preston
Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del. Enstaka skall eller morrningar under mom. 1 och 2 del.
Visar hotbeteenden, skall morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom 1 2 del.
5.c Avst. lek
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten, ointresserad.

Pauline-H
Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.

Går fram när figuranten ger sig till känna.

Går fram till figuranten med låg kroppshållning och/eller tidsfördröjning.

Går direkt fram till figuranten utan hjälp.

Pascal-H
Penelope
Pigalle-H
Pilgrim
Preston
5.d Avst. lek
Leklust
Visar inget intresse

Pauline-H
Leker ej men visar intresse.

Penelope
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Pascal-H
Pigalle-H
Preston
Griper direkt. Kan släppa ta om. Drar emot.

Pilgrim
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5.e Avst. lek
Samarbete
Visar inget intresse

Pauline-H
Blir aktiv men avbryter

Är aktiv med figuranten när denna är aktiv

Pascal-H
Penelope
Pigalle-H
Pilgrim
Preston
Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6.a Överaskn
Rädsla
Stannar, kort stop.
Hukar sig och stannar

Penelope
Pigalle-H
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Pascal-H
Pauline-H
Pilgrim
Preston
Flyr högst 5m.

Flyr mer än 5m.

6.b Överaskn
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden

Pascal-H
Pigalle-H
Preston
Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Pauline-H
Penelope
Pilgrim
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6.c Överaskn
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen-lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Pauline-H
Penelope
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Pascal-H
Pigalle-H
Pilgrim
Går fram till overallen utan hjälp

Preston
6.d Överasknin
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.


Pascal-H
Penelope
Pigalle-H
Pilgrim
Preston
Liten båge el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vi 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen.

Pauline-H
Båge eller tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6.e Överaskn
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen.

Preston
Stannar upp. Luktar på overallen vid ett tillfälle.

Pascal-H
Pauline-H
Pigalle-H
Pilgrim
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Penelope
Biteri/leker mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biteri/leker med overallen vid två eller fler passager.
7.a Ljudkänsl
Rädsla
Stannar, kort stop.

Penelope
Pigalle-H
Hukar sig och stannar.

Pascal-H
Pilgrim
Preston
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Pauline-H
Flyr högst 5m.

Fler mer än 5meter.

7.b Ljudkänsl
Nyfikenhet
Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.

Pascal-H
Pauline-H
Penelope
Pigalle-H
Pilgrim
Preston
7.c Ljudkänsl
Kvarstående rädsla.
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Pascal-H
Pauline-H
Penelope
Pigalle-H
Pilgrim
Preston
Liten båge, el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7.d Ljudkänsl
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan

Pascal-H
Pauline-H
Pigalle-H
Pilgrim
Preston
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Penelope
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8.a Spöken
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Pascal-H
Pigalle-H
Pilgrim
Preston
Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Pauline-H
Penelope
Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8.b Spöken
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då.

Pilgrim
Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. långa avbrott.

Pascal-H
Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Penelope
Preston
Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet

Pauline-H
Pigalle-H
8.c Spöken
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Pauline-H
Penelope
Preston
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Pascal-H
Pigalle-H
Pilgrim
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.8.d Spöken
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figs förklädnad.

Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Pauline-H
Preston
Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Penelope
Pilgrim
Går fram till spökena utan hjälp.

Pascal-H
Pigalle-H
8.e Spöken
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Tar kontakt själv. Balanserad.

Pauline-H
Penelope
Pigalle-H
Preston
Intensivt kontakt- beteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

Pascal-H
Pilgrim
9.a Lek 2
Leklust
Leker ej Leker ej, men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Pascal-H
Pauline-H
Penelope
Pigalle-H
Preston
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

Pilgrim
9.b Lek 2
Gripande
Griper ej

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Penelope
Griper försiktigt eller nyper föremålet.

Pascal-H
Pigalle-H
Griper direkt med hela munnen

Pauline-H
Pilgrim
Preston
Griper direkt, hugger föremålet.
10.Skott Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Pauline-H
Penelope
Pigalle-H
Pilgrim
Preston
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Pascal-H
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/ passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktbeteenden/ avstår skott.