P-Kullen_____________________________________________________________________________________________
Stamtavla | MH-resultat | Korning | Kullöversikt | Valpbilder


Syfte 1 2 3 4 5.
Samarbete
Föremål/Förare
2
Leker ej/leker själv/kommer ej Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/upprep uppm från förare. Leker själv - men kommer efter uppmaning.

Pascal-H
Penny

Leker själv - men kommer tillbaka Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp

Pigalle-H

Samarbete
Föremål/TL
4
Leker ej/leker själv/kommer ej Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/upprep uppm från testled

Pascal-H
Penny
Leker själv - men kommer efter uppmaning

 

Leker själv - men kommer tillbaka

Pigalle-H

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp
Gripa
Ta tag 5 m
3
Griper ej/nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper föremålet


Pascal-H
Penny

Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar

Pigalle-H

Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet

 

Ta tag 40 m
3
   Pascal-H
Penny
 Pigalle-H
  Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet

 

GripaHålla i 5m
3
Griper ej
Penny

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen Tuggar eller byter tag upprepade gånger

 

Pigalle-H

Tuggar/byter tag vid något tillfälle.Pascal-H

Fast bett, håller i samtliga moment. Alt. växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls

 

Hålla i 40 m
4
Penny
Pascal-H
Tuggar eller byter tag upprepade gånger

Pigalle-H

   
Gripa;
Slita dra 5m
2
Håller ej. alt Kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen

Penny

Håller, men drar inte emot Växlar mellan att hålla och dra emot


Pascal-H
Pigalle-H
 

Drar emot tills testledaren släpper

 

Rycker drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande

 

Slita/dra 40m
2PennyPascal-H


Pigalle-H
Drar emot tills testledaren släpper

 

 
Förföljande
2
Startar inte eller når inte in i banan Startar men avbryter Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand. Fullföljer Startar med hög fart - målinriktad

Pascal-H
Penny
Pigalle-H 
Förföljande
Gripande
3
Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram Griper inte, nosar på föremålet

Penny

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

 

Griper direkt, släpper.

 

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

Pascal-H
Pigalle-H 

Uthållighet
6
Framme, direkt tillbaka alt. Går ej fram Framme jobbar mindre än 30 sekunder Jobbar i 30 sekunder Jobbar i 60 sekunder


Pascal-H
Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren

Penny
Pigalle-H

Social
självsäkerhet
10
Ängslig, osäker går ej att hantera Social osäkerhet i alla situationer Social osäkerhet i flera situationer Socialt säker i de flesta situationer

 

Socialt säker i alla situationer

Pascal-H
Penny
Pigalle-H

Social
Nyfikenhet
8
Undviker, skygg Överdrivet nyfiken, påträngande Neutral, låter sig klappas Besvarar när figurant bjuder Normalt nyfiken när anledning finns

Pascal-H
Penny
Pigalle-H

Socialt
Samspel
8
Svarar ej på lekinviter

 

Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta

Penny

Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta Svarar på lek & lekinviter


Pigalle-H

Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter

Pascal-H

Handlingsförmåga
10
Försöker inte lösa problemen Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifterna i de flesta situationerna Löser uppgifter i de flesta situationerna

 

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.

Pascal-H
Penny

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer

Pigalle-H

Anpassningsförmåga
10
Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer

Pascal-H

Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer

Penny
Pigalle-H 

Koncentration
10
Låg grad av koncentration i de flesta situationer. (kan utföra ovidkommande handlingar) Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (Kan utföra ovidkommande handling) Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2)

Penny 

Koncentrerad men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2)Pascal-H
Pigalle-H

Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer
Avreaktion
10
Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig Tar lång tid för avreaktion i flera situationer Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt lång tid i en enstaka situation

Pascal-H

Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer


Penny

Avreagerar snabbt i alla situationerPigalle-H

Minnesbilder
5
Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden

 

Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden

Pascal-H

Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden

Penny
Pigalle-H

Rädsla
4
Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv Pendlar mellan flyktstarter och kontrollPascal-H

Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver

 

Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla


Penny
Pigalle-H

Aggressivitet
3
Visar kvarstående aggression Visar stor aggression Visar ingen aggression/ kortvariga aggresionsyttringar

Pascal-H
Pigalle-H

Visar liten aggresionPenny

Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet

 

Nyfikenhet
8
Går inte fram Lång tid med hjälp att gå fram Går fram med hjälpPascal-H

Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning

Penny 

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer


Pigalle-H

Skott Avviker från platsen Undvikande reaktioner alt. låsningar, kvar på platsen Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan Kontroll vid flera skott Ingen reaktion, kontroll första skottet

Pascal-H
Penny
Pigalle-H