N-Kullen_____________________________________________________________________________________________
Stamtavla | MH-resultat | Korning | Kullöversikt

1.a Kontakt
Hälsning
Avvisar kontakt-morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt-skyggar drar sig undan Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan

Nicole-H
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad


N'zidana-H
N'ortega
Nedine-H
Nedwin-H
Noveau-h
Intensivt kontakt- beteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.

Noáh
Nielo-H
1.b Kontakt
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt, strävar mot fö eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral.

N'ortega
Nicole-H
Noveau-H
Följer med villigt, engagerar sig.

N'zidana-H
Nedine-H
Noáh
Nielo-H
Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar gnäller.

Nedwin-H
1.c Kontakt
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren.

Nedine-H
Noveau-H
Accepterar. Är neutral.

N'zidana-H
N'ortega
Noáh
Nielo-H
Accepterar. Svarar med kontakt- beteende.

Nicole-H
Accepterar. Intensivt kontakt- beteende mot testledaren

Nedwin-H
2.a Lek 1
Leklust
Leker ej Leker ej, men visar intressse Leker-startar långsamt men blir aktiv

Nedwin-H
Noveau-H
Leker aktivt, startar snabbt

N'ortega
Nicole-H
Noáh
Nielo-H
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

N'zidana-H
Nedine-H
2.b Lek 1
Gripande
Biter ej Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper föremålet

N'zidana-H
N'ortega
Nedine-H
Nicole-H
Noáh
Nedwin-H
Noveau-H
Nielo-H
Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet
2.c Lek 1
Dragkamp
Biter ej Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

N'ortega
Nedwin-H
Nielo-H
Biter-drar emot, släpper, tar om.

N'zidana-H
Nedine-H
Noáh
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Noveau-H
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper

Nicole-H
3.a Förföljande Startar ej Startar men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

N'zidana-H
Noveau-H
Nielo-H
Startar med hög fart, målinriktat- bromsar in vid bytet.

N'ortega
Nedine-H
Nicole-H
Noáh
Nedwin-H
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
Startar ej Startar men avbryter

N'zidana-H
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Noveau-H
Startar med hög fart, målinriktat- bromsar in vid bytet.

N'ortega
Nedine-H
Nicole-H
Noáh
Nedwin-H
Nielo-H
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3.b Gripande Nonchalerar bytet/springer ej fram

N'zidana-H
Griper ej, nosar på föremålet.

Noveau-H
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning


N'ortega
Nedine-H
Nicole-H
Noáh
Nedwin-H
Nielo-H
Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
Nonchalerar bytet/springer ej fram

N'zidana-H
Griper ej, nosar på föremålet.

Nedine-H
Noveau-H
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning


N'ortega
Nielo-H
Griper direkt, släpper.

Noáh
Nedwin-H
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

Nicole-H
4 aktivitet Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger.

Noveau-H
Nielo-H
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets- höjningar.

Nedwin-H
Är uppmärksam men ngt orolig, vandrar runt och nosar.

N'ortega
Nedine-H
Noáh
Är orolig. Växlar snabbt i aktivitet.

N'zidana-H
Nicole-H
5.a Avst. lek
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll. Avbrott kan förekomma.


N'ortega
Noveau-H
Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

N'zidana-H
Nedine-H
Noáh
Nedwin-H
Nielo-H
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

Nicole-H
5.b Avst. lek
Hot/agg
Inga skall eller morrningar.

N'zidana-H
N'ortega
Nedine-H
Nicole-H
Noáh
Nedwin-H
Noveau-H
Nielo-H
Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del. Enstaka skall eller morrningar under mom. 1 och 2 del. Visar hotbeteenden, skall morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom 1 2 del.
5.c Avst. lek
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten, ointresserad. Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Går fram när figuranten ger sig till känna. Går fram till figuranten med låg kroppshållning och/eller tidsfördröjning.

Noáh
Noveau-H
Går direkt fram till figuranten utan hjälp.

N'zidana-H
N'ortega
Nedine-H
Nicole-H
Nedwin-H
Nielo-H
5.d Avst. lek
Leklust
Visar inget intresse

Noveau-H
Leker ej men visar intresse.

N'zidana-H
Nicole-H
Noáh
Nielo-h
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

N'ortega
Nedine-H
Nedwin-H
Griper direkt. Kan släppa ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5.e Avst. lek
Samarbete
Visar inget intresseNoveau-H
Blir aktiv men avbryter Är aktiv med figuranten när denna är aktiv

N'zidana-H
N'ortega
Nedine-H
Nicole-H
Noáh
Nedwin-H
Nielo-H
Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6.a Överaskn
Rädsla
Stannar, kort stop.


Nedwin-H
Hukar sig och stannar

Noáh
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

N'zidana-H
N'ortega
Nedine-H
Nicole-H
Nielo-H
Flyr högst 5m. Flyr mer än 5m.
6.b Överaskn
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden

N'zidana-H
N'ortega
Nedine-H
Nedwin-H
Nielo-H
Visar enstaka hotbeteenden

Noáh
Noveau-H
Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Nicole-H
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6.c Överaskn
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.

N'ortega
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen-lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid.

N'zidana-H
Nedine-H
Nielo-H
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Nicole-H
Noáh
Noveau-H
Går fram till overallen utan hjälp

Nedwin-H
6.d Överasknin
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.


N'zidana-H
Nicole-H
Noáh
Nedwin-H
Noveau-H
Liten båge el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

N'ortega
Nedine-H
Båge el tempoväxling vi 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6.e Överaskn
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen.

N'zidana-H
N'ortega
Nedine-H
Noáh
Noveau-H
Stannar upp. Luktar på overallen vid ett tillfälle.

Nicole-H
Nedwin-H
Nielo-H
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biteri/leker mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biteri/leker med overallen vid två eller fler passager.
7.a Ljudkänsl
Rädsla
Stannar, kort stop.

N'zidana-H
Nicole-H
Noáh
Nedwin-H
Noveau-H
Nielo-H
Hukar sig och stannar.

N'ortega
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Nedine-H
Flyr högst 5m. Fler mer än 5meter.
7.b Ljudkänsl
Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Nedine-H
Går fram till skramlet utan hjälp.

N'zidana-H
N'ortega
Nicole-H
Noáh
Nedwin-H
Noveau-H
Nielo-H
7.c Ljudkänsl
Kvarstående rädsla.
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

N'zidana-H
N'ortega
Nedine-H
Nicole-H
Noáh
Nedwin-H
Noveau-H
Nielo-H
Liten båge, el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7.d Ljudkänsl
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan

N'zidana-H
N'ortega
Nedine-H
Noáh
Noveau-H
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Nicole-H
Nedwin-H
Nielo-H
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8.a Spöken
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden.

Nedwin-H
Nielo-H
Visar enstaka hotbeteenden.

N'zidana-H
Noveau-H
Visar flera hotbeteenden under längre tid.

N'ortega
Nedine-H
Nicole-H
Noáh
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8.b Spöken
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. långa avbrott.

N'zidana-H
N'ortega
Nedine-H
Noáh
Noveau-H
Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Nedwin-H
Nielo-H
Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet

Nicole-H
8.c Spöken
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Nedwin-H
Noveau-H
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

N'zidana-H
Nicole-H
Nielo-H
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Noáh
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.N'ortega
Nedine-H
8.d Spöken
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figs förklädnad.

N'ortega
Nedine-H
Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid.

N'zidana-H
Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Nicole-H
Noáh
Noveau-H
Går fram till spökena utan hjälp.

Nedwin-H
Nielo-H
8.e Spöken
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder.N'ortega
Tar kontakt själv. Balanserad.

N'zidana-H
Nedine-H
Noveau-H
Intensivt kontakt- beteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

Nicole-H
Noáh
Nedwin-H
Nielo-H
9.a Lek 2
Leklust
Leker ej Leker ej, men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv.

N'ortega
Nedwin-H
Noveau-H
Nielo-H
Leker aktivt, startar snabbt.

N'zidana-H
Nicole-H
Noáh
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

Nedine-H
9.b Lek 2
Gripande
Griper ej Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper föremålet.

N'zidana-H
N'ortega
Nedine-H
Nicole-H
Nedwin-H
Noveau-H
Nielo-H
Griper direkt med hela munnen

Noáh
Griper direkt, hugger föremålet.
10.Skott Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

N'zidana-H
N'ortega
Nedine-H
Nicole-H
Noáh
Noveau-H
Nielo-H
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Nedwin-H
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/ passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktbeteenden/ avstår skott.