N-Kullen_____________________________________________________________________________________________
Stamtavla | MH-resultat | Korning | Kullöversikt

Syfte 1 2 3 4 5.
Samarbete
Föremål/Förare
2
Leker ej/leker själv/kommer ej Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/ upprep uppm från förare.

Nielo-H
Leker själv - men kommer efter uppmaning.

N'ortega
N'zidana
Nicole-H
Leker själv - men kommer tillbaka Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp
Samarbete
Föremål/TL
4
Leker ej/leker själv/kommer ej

N'ortega
Nicole-H
Nielo-H
Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/ upprep uppm från testled

N'zidana
Leker själv - men kommer efter uppmaning Leker själv - men kommer tillbaka Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp
Gripa
Ta tag 5 m
3
Griper ej/nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper föremålet

N'ortega
N'zidana
Nielo-H
Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar

Nicole-H
Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet
Ta tag 40 m
3


N'zidana


N'ortega


Nicole-H
Nielo-H
   
GripaHålla i 5m
3
Griper ej

N'zidana
Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen

N'ortega
Nielo-H
Tuggar eller byter tag upprepade gånger Tuggar/byter tag vid något tillfälle.

Nicole-H
Fast bett, håller i samtliga moment. Alt. växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls
Hålla i 40 m
4


N'zidana
 

N'ortega
Nielo-H


Nicole-H
 
Gripa;
Slita dra 5m
2
Håller ej. alt Kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen

N'ortega
N'zidana
Nielo-H
Håller, men drar inte emot Växlar mellan att hålla och dra emot

Nicole-H
Drar emot tills testledaren släpper Rycker drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande
Slita/dra 40m
2


N'zidana
 

N'ortega
Nielo-H


Nicole-H
 
Förföljande
2
Startar inte eller når inte in i banan Startar men avbryter

N'zidana
Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand. Fullföljer

Nortega
Nielo-H
Startar med hög fart - målinriktad

Nicole-H
Förföljande
Gripande
3
Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram

N'zidana
Griper inte, nosar på föremålet

Nielo-H
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

N'ortega
Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

Nicole-H
Uthållighet
6
Framme, direkt tillbaka alt. Går ej fram

N'zidana
Framme jobbar mindre än 30 sekunder

N'ortega
Nielo-H
Jobbar i 30 sekunder

Nicole-H
Jobbar i 60 sekunder Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren
Social
självsäkerhet
10
Ängslig, osäker går ej att hantera Social osäkerhet i alla situationer

Nielo-H
Social osäkerhet i flera situationer Socialt säker i de flesta situationer

N'ortega
Socialt säker i alla situationer

N'zidana
Nicole-H
Social
Nyfikenhet
8
Undviker, skygg Överdrivet nyfiken, påträngande

Nielo-H
Neutral, låter sig klappas Besvarar när figurant bjuder Normalt nyfiken när anledning finns

N'ortega
N'zidana
Nicole-H
Socialt
Samspel
8
Svarar ej på lekinviter Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta

N'zidana
Nielo-H
Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta Svarar på lek & lekinviter

N'ortega
Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter

Nicole-H
Handlings- förmåga
10
Försöker inte lösa problemen Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifterna i de flesta situationerna

N'zidana
Löser uppgifter i de flesta situationerna Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.

N'ortega
Nielo-H
Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer

Nicole-H
Anpassnings- förmåga
10
Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer

Nicole-H
Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer

N'ortega
N'zidana
Nielo-H
Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer
Koncentration
10
Låg grad av koncentration i de flesta situationer. (kan utföra ovidkommande handlingar) Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (Kan utföra ovidkommande handling)

N'zidana
Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2)

N'ortega
Nielo-H
Koncentrerad men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2)

Nicole-H
Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer
Avreaktion
10
Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig Tar lång tid för avreaktion i flera situationer Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt lång tid i en enstaka situation

N'ortega
Nielo-H
Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer

N'zidana
Nicole-H
Avreagerar snabbt i alla situationer
Minnesbilder
5
Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden

Nielo-H
Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden

N'ortega
Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden

Nicole-H
Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden

N'zidana
Rädsla
4
Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv Pendlar mellan flyktstarter och kontroll

N'ortega
Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver

Nielo-H
Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning

N'zidana
Nicole-H
Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla
Aggressivitet
3
Visar kvarstående aggression Visar stor aggression Visar ingen aggression/visar kortvariga aggresionsyttringar Visar liten aggresion

Nielo-H
Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet

N'ortega
N'zidana
Nicole-H
Nyfikenhet
8
Går inte fram Lång tid med hjälp att gå fram Går fram med hjälp

N'ortega
N'zidana
Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning

Nicole-H
Nielo-H
Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer
Skott Avviker från platsen Undvikande reaktioner alt. låsningar, kvar på platsen Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan

Nielo-H
Kontroll vid flera skott

N'ortega
N'zidana
Nicole-H
Ingen reaktion, kontroll första skottet

Sinsline N'ortega 385p och godkänd exteriör KORAD
Sinsline Nicole-H 476p och godkänd exteriör KORAD
Sinsline Nielo 318p Godkänd mentaldel
Sinsline N'zidana 338p Godkänd mentaldel