M-Kullen____________________________________________________________________________________________
Stamtavla | MuH-resultat | MH-resultat | Korning | Kullöversikt

1.
KONTAKT
Avvisar kontakt, morrning och/eller bitförsök Undviker kontatk-skyggar och drar sig undan

Maya
Acceptear kontakt-är helt oengagerad, men drar sig inte undan

Monet
Mirelle
Myranne
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad

Mirage
Marcel
Mephisto
Matisse
Mandy
Visar påträngande kontakt-anledning saknas. Kan hoppa och gnälla
2a.
LEK
Leker ej

Mirage
Leker ej, men visar intresse Leker-startar långsamt men blir aktiv

Marcel
Mirelle
Leker aktivt, startar snabbt

Mephisto
Matisse
Monet
Maya
Myranne
Mandy
Leker mycket aktivt-startar snabbt, svår att bryta
2b.
LEK
gripande
Griper ej

Mirage
Griper ej direkt Nosar först på föremålet Griper-försiktigt eller "nyper" i föremålet

Marcel
Matisse
Monet
Mirelle
Maya
Griper direkt- med hela munnen, klipper

Mephisto
Myranne
Mandy
Griper direkt- klipper och skakar
2c.
LEK
dragkamp
Biter ej

Mirage
Mirelle
Biter försiktigt, släpper, drar ej emot Biter- sliter emot och drar något, släpper och tar om

Marcel
Mephisto
Matisse
Maya
Myranne
Biter och klipper direkt, sliter o drar emot tills testledaren släpper

Monet
Mandy
Biter, klipper och skakar direkt, sliter o drar tills testledaren släpper, skakar föremålet
3a.
JAKT
förföljande
Startar ej Startar men avbryter- fullföljer ej sträckan

Mephisto
Mirelle
Maya
Startar tveksamt- ökar farten efter hand

Mirage
Marcel
Startar med hög fart

Matisse
Monet
Myranne
Mandy
Startar direkt- medmycket hög fart, springer förbi föremålet
3a.
JAKT
förföljande
Startar ej Startar men avbryter- fullföljer ej sträckan

Mirage
Mephisto
Mirelle
Maya
Startar tveksamt- ökar farten efter hand

Matisse
Startar med hög fart

Marcel
Monet
Myranne
Mandy
Startar direkt- medmycket hög fart, springer förbi föremålet
3b.
JAKT
gripande
Nonchalerar föremålet, springer ej fram till eller förbi föremålet

Mirage
Mephisto
Mirelle
Maya
Griper ej- är vid föremålet utan att nosa

Monet
Griper ej- nosar på föremålet Griper tveksamt

Marcel
Matisse
Myranne
Mandy
Griper direkt
3b.
JAKT
gripande
Nonchalerar föremålet, springer ej fram till eller förbi föremålet

Mirage
Mephisto
Monet
Mirelle
Maya
Griper ej- är vid föremålet utan att nosa Griper ej- nosar på föremålet Griper tveksamt

Marcel
Matisse
Myranne
Griper direkt

Mandy
4.
AKTIVITETSNIVÅ
Ouppmärksam- ointresserad, inaktiv Uppmärksam och lugn- står, sitter eller ligger

Mirelle
Myranne
Uppmärksam och ngt orolig- vandrar runt och nosar efter hand

Marcel
Mephisto
Matisse
Maya
Mandy
Uppmärksam och orolig- växlar snabbt aktivitet, gräver, biter i pinnar o stenar, hoppar på föraren

Monet
Uppmärksam och mycket orolig. Växlar mycket snabbt aktiviteter. Gnäller, skäller, drar i kopplet

Mirage
5a.
ÖVERRASKNING
rädsla
Stannar- kort stopp Hukar sig och stannar

Marcel
Gör undanmanöver hastigt, utan att vända sig bort

Mirage
Mephisto
Matisse
Flyr högst 5 m

Monet
Mirelle
Myranne
Mandy
Flyr mer än 5 m

Maya
5b.
ÖVERRASKNING
hot/aggressivitet
Visar inga hotbeteenden

Marcel
Matisse
Visar enstaka hotbeteenden- skall och/eller morrningar

Monet
Maya
Visar hotbeteenden- skall och/eller morrningar

Mirage
Mephisto
Mirelle
Myranne
Mandy
Visar flera hotbeteenden och attacker avslutas med bett Går direkt till attack och bett
5c.
ÖVERRASKNING
nyfikenhet
Går fram när föraren talar till dockan o ev lägger ner en. Går inte fram

Mirage
Mephisto
Matisse
Monet
Mirelle
Maya
Går fram till dockan när föraren står bredvid

Myranne
Mandy
Går fram till dockan när föraren går halva avståndet Går fram med låg kroppshållning till dockan utan hjälp Går direkt fram till dockan utan hjälp

Marcel
5d.
ÖVERRASKNING
avreaktion
Gör inga undanmanövrar

Marcel
Mephisto
Matisse
Monet
Mandy
Går i liten båge f. ggn, tittar åt sidan a. ggn, gör ingen undanmanöver tr. ggn

Mirage
Maya
Myranne
Går i båge f. ggn, går i liten båge a. ggn, tittar åt sidan tr. ggn Drar i sträckt koppel från dockan f. ggn, går i båge a. och tr. ggn

Mirelle
Drar i sträckt koppel från dockan minst två ggr
6a.
LJUDKÄNSLIGH.
rädsla
Stannar- kort stopp

Marcel
Hukar sig och stannar

Mandy
Gör undanmanöver- hastigt, utan att vända sig bort Flyr högst 5 m

Mephisto
Matisse
Mirelle
Flyr mer än 5 m

Mirage
Monet
Maya
Myranne
6b.
LJUDKÄNSLIGH.
nyfikenhet
Går fram när föraren lägger handen på skramlet och ev talar till det. Går inte fram

Mirelle
Maya
Myranne
Går fram till skramlet när föraren står bredvid

Mirage
Går fram till skramlet när föraren går halva avståndet

Mandy
Går fram med låg kroppshållning till skramlet- utan hjälp

Mephisto
Monet
Går fram till skramlet- utan hjälp

Marcel
Matisse
6c.
LJUDKÄNSLIGH.
avreaktion
Gör ingen undanmanöver

Mirage
Marcel
Matisse
Monet
Myranne
Mandy
Går i liten båge f. ggn, tittar åt sidan a. ggn, gör ingen undanmanöver tr. ggn

Mephisto
Maya
Går i båge f. ggn, går i liten båge a. ggn, tittar åt sidan tr. ggn

Mirelle
Drar i sträckt koppel från skramlet f. ggn, går i båge a. och tr. ggn Drar i sträckt koppel från skramlet minst två ggr
7a.
ÖVERFALL
flykt
Flyr ej

Marcel
Backar- avbryter snabbt flykten

Mephisto
Gör undanmanöver- sidan mot fig., avbryter flykten Flyr, men vänder i kopplets längd

Mandy
Flyr i kopplets längd

Mirage
Matisse
Monet
Mirelle
Maya
Myranne
7b.
ÖVERFALL
hot/aggressivitet
Visar inga hotbeteenden

Mirage
Marcel
Mephisto
Matisse
Monet
Mirelle
Maya
Myranne
Visar enstaka kropps- o ögonhot- pendlar mellan hot o undvikande. Kan skälla

Mandy
Visar upprepade kropps- o ögonhot- inga attacker. Kan skälla Visar kropps- o ögonhot, följs av attack. Kan skälla Går direkt till attack (bettförsök). Kan skälla
7c.
ÖVERFALL
kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök

Monet
Mirelle
Maya
Myranne
Accepterar kontaktförsök- besvarar ej Besvarar kontaktförsök

Matisse
Tar kontakt då fig tilltalar föraren

Mirage
Mandy
Tar kontakt med passiv figurant

Marcel
Mephisto
8a.
SPÖKEN
hot/aggressivitet
Visar inga hotbeteenden- avvisar eller undviker Visar enstaka hotbeteenden- avvaktar el undviker

Matisse
Mirelle
Myranne
Gör pendlingar mellan hot- o undvikande- beteenden

Mirage
Marcel
Monet
Maya
Mandy
Gör pendlingar mellan hot o attack efter halva sträckan Gör pendlingar mellan hot och attack under hela sträckan

Mephisto
8b.
SPÖKEN
rädsla
Visar inga flykttendenser- uppehåller sig framför föraren Visar enstaka flykttendenser- uppehåller sig framför föraren Gör pendlingar mellan flyktstart och kontroll- uppehåller sig i huvudsak framför föraren

Mephisto
Gör avbrutna flykter- uppehåller sig bakom föraren

Mirage
Marcel
Matisse
Myranne
Mandy
Flyr i kopplets längd i mom. första tredjedel

Monet
Mirelle
Maya
8c.
SPÖKEN
avreaktion
Går fram när föraren talar till fig. o ev. tar av förklädnaden

Mirage
Marcel
Mephisto
Matisse
Monet
Mirelle
Maya
Myranne
Mandy
Går fram till figuranten när föraren står bredvid Går fram till figuranten när föraren går halva avståndet Går fram med låg kroppshållning till figuranten- utan hjälp Går direkt fram till figuranten utan hjälp
9.
SKOTTPROV
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll o sedan helt oberörd

Mirage
Marcel
Maya
Mandy
Reaktioner som försvinner efter de första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet

Myranne
Visar kvarstående oro efter flera skott. Kan ej uppta tidigare aktivitet

Mephisto
Matisse
Mirelle
Visar ökade flykttendenser efter varje skott

Monet
Flyr vid de första skotten- lämnar platsen