M-Kullen____________________________________________________________________________________________
Stamtavla | MuH-resultat | MH-resultat | Korning | Kullöversikt

e. S15694/93 Hardi De Bellemour
u. S15695/93 Houlette De Bellemour
Födda: 1995-04-21

Hanar
Namn
Mirage
Marcel
Mistral
Mephisto
Matisse
Monet
Reg nr
S35498/95
S35499/95
S35500/95
S35501/95
S35502/95
S35503/95
HD
HD ua
HD ua
HD 3
HD 1
HD 1
HD 2
AD
lindrig
UA
UA
UA
lindrig
lindrig
MH
Genomförd
Genomförd
 
Genomförd
Genomförd
Genomförd
Karaktär
 
Gk karaktär
 
Gk karaktär
 
 
Korning
 
KORAD 174p
 
 
 
 
Lydnad
 
LPI
1a pris kl III
 
 
 
3e pris kl I
Bruks
 
akl rph ej Gk
 
Gk akl sök
 
 
Utställning
 
Cert
 
Cert
 
CK
Övrigt
 
Avliden
Avliden
 
Avliden
 

Tikar
Namn
Mirelle
Maya
Myranne
Mariette
Magda
Mandy
Reg nr
S35504/95
S35505/95
S35506/95
S35507/95
S35508/95
S35509/95
HD
HD 1
HD 2
HD D
HD ua
HD ua
HD ua
AD
UA
lindrig
 
lindrig
ua
lindrig
MH
Genomförd
Genomförd
Genomförd
 
Genomförd
Genomförd
Karaktär
 
Godkänd
Ej godkänd
 
Godkänd
Godkänd
Korning
 
Ej Gk -54
Gk exteriör
 
KORAD 143p
KORAD 163p
Lydnad
 
2a pris kl I
3e pris kl I
 
LPI SLCH
1a pris kl I
Bruks
 
 
Uppf lägre sph
 
Uppf lägre sph
Uppf lägre sph
Utställning
CK
Cert
CK
1:a pris
HP Cert BIR
Cert 
Övrigt
 
 
 
Använd i avel
Avliden