J-Kullen_____________________________________________________________________________________________
Stamtavla | MuH-resultat | MH-resultat | Korning | Kullöversikt

1.
KONTAKT
Avvisar kontakt, morrning och/eller bitförsök Undviker kontatk-skyggar och drar sig undan Acceptear kontakt-är helt oengagerad, men drar sig inte undan

Jolie
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad

Jarretiére
Jean-Claude
Jayet
Visar påträngande kontakt-anledning saknas. Kan hoppa och gnälla

Jasmine
2a.
LEK
Leker ej Leker ej, men visar intresse Leker-startar långsamt men blir aktiv

Jasmine
Jolie
Leker aktivt, startar snabbt

Jarretiére
Jean-Claude
Jayet
Leker mycket aktivt-startar snabbt, svår att bryta
2b.
LEK
gripande
Griper ej Griper ej direkt Nosar först på föremålet

Jasmine
Griper-försiktigt eller "nyper" i föremålet

Jarretiére
Jean-Claude
Griper direkt- med hela munnen, klipper

Jayet
Jolie
Griper direkt- klipper och skakar
2c.
LEK
dragkamp
Biter ej

Jasmine
Biter försiktigt, släpper, drar ej emot Biter- sliter emot och drar något, släpper och tar om

Jarretiére
Jayet
Jolie
Biter och klipper direkt, sliter o drar emot tills testledaren släpper

Jean-Claude
Biter, klipper och skakar direkt, sliter o drar tills testledaren släpper, skakar föremålet
3a.
JAKT
förföljande
Startar ej

Jasmine
Startar men avbryter- fullföljer ej sträckan Startar tveksamt- ökar farten efter hand

Jean-Claude
Startar med hög fart

Jarretiére
Jayet
Jolie
Startar direkt- medmycket hög fart, springer förbi föremålet
3a.
JAKT
förföljande
Startar ej

Jarretiére
Jasmine
Startar men avbryter- fullföljer ej sträckan Startar tveksamt- ökar farten efter hand Startar med hög fart

Jean-Claude
Jayet
Jolie
Startar direkt- medmycket hög fart, springer förbi föremålet
3b.
JAKT
gripande
Nonchalerar föremålet, springer ej fram till eller förbi föremålet

Jasmine
Griper ej- är vid föremålet utan att nosa Griper ej- nosar på föremålet Griper tveksamt

Jarretiére
Jean-Claude
Jayet
Jolie
Griper direkt
3b.
JAKT
gripande
Nonchalerar föremålet, springer ej fram till eller förbi föremålet

Jarretiére
Jasmine
Griper ej- är vid föremålet utan att nosa Griper ej- nosar på föremålet

Jean-Claude
Griper tveksamt

Jayet
Jolie
Griper direkt
4.
AKTIVITETSNIVÅ
Ouppmärksam- ointresserad, inaktiv Uppmärksam och lugn- står, sitter eller ligger

Jolie
Uppmärksam och ngt orolig- vandrar runt och nosar efter hand

Jayet
Jasmine
Uppmärksam och orolig- växlar snabbt aktivitet, gräver, biter i pinnar o stenar, hoppar på föraren

Jarretiére
Jean-Claude
Uppmärksam och mycket orolig. Växlar mycket snabbt aktiviteter. Gnäller, skäller, drar i kopplet
5a.
ÖVERRASKNING
rädsla
Stannar- kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver hastigt, utan att vända sig bort

Jarretiére
Jean-Claude
Jayet
Jasmine
Jolie
Flyr högst 5 m Flyr mer än 5 m
5b.
ÖVERRASKNING
hot/aggressivitet
Visar inga hotbeteenden

Jasmine
Visar enstaka hotbeteenden- skall och/eller morrningar

Jarretiére
Jolie
Visar hotbeteenden- skall och/eller morrningar

Jean-Claude
Jayet
Visar flera hotbeteenden och attacker avslutas med bett Går direkt till attack och bett
5c.
ÖVERRASKNING
nyfikenhet
Går fram när föraren talar till dockan o ev lägger ner en. Går inte fram

Jean-Claude
Jayet
Jasmine
Jolie
Går fram till dockan när föraren står bredvid Går fram till dockan när föraren går halva avståndet

Jarretiére
Går fram med låg kroppshållning till dockan utan hjälp Går direkt fram till dockan utan hjälp
5d.
ÖVERRASKNING
avreaktion
Gör inga undanmanövrar

Jarretiére
Jean-Claude
Jolie
Går i liten båge f. ggn, tittar åt sidan a. ggn, gör ingen undanmanöver tr. ggn

Jayet
Jasmine
Går i båge f. ggn, går i liten båge a. ggn, tittar åt sidan tr. ggn Drar i sträckt koppel från dockan f. ggn, går i båge a. och tr. ggn Drar i sträckt koppel från dockan minst två ggr
6a.
LJUDKÄNSLIGH.
rädsla
Stannar- kort stopp

Jayet
Hukar sig och stannar Gör undanmanöver- hastigt, utan att vända sig bort

Jean-Claude
Flyr högst 5 m

Jarretiére
Jasmine
Jolie
Flyr mer än 5 m
6b.
LJUDKÄNSLIGH.
nyfikenhet
Går fram när föraren lägger handen på skramlet och ev talar till det. Går inte fram

Jayet
Jasmine
Jolie
Går fram till skramlet när föraren står bredvid

Jarretiére
Går fram till skramlet när föraren går halva avståndet

Jean-Claude
Går fram med låg kroppshållning till skramlet- utan hjälp Går fram till skramlet- utan hjälp
6c.
LJUDKÄNSLIGH.
avreaktion
Gör ingen undanmanöver

Jean-Claude
Jayet
Går i liten båge f. ggn, tittar åt sidan a. ggn, gör ingen undanmanöver tr. ggn

Jarretiére
Går i båge f. ggn, går i liten båge a. ggn, tittar åt sidan tr. ggn

Jasmine
Jolie
Drar i sträckt koppel från skramlet f. ggn, går i båge a. och tr. ggn Drar i sträckt koppel från skramlet minst två ggr
7a.
ÖVERFALL
flykt
Flyr ej

Jarretiére
Jean-Claude
Jasmine
Jolie
Backar- avbryter snabbt flykten Gör undanmanöver- sidan mot fig., avbryter flykten Flyr, men vänder i kopplets längd Flyr i kopplets längd

Jayet
7b.
ÖVERFALL
hot/aggressivitet
Visar inga hotbeteenden

Jean-Claude
Jolie
Visar enstaka kropps- o ögonhot- pendlar mellan hot o undvikande. Kan skälla

Jarretiére
Visar upprepade kropps- o ögonhot- inga attacker. Kan skälla

Jayet
Visar kropps- o ögonhot, följs av attack. Kan skälla

Jasmine
Går direkt till attack (bettförsök). Kan skälla
7c.
ÖVERFALL
kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök Accepterar kontaktförsök- besvarar ej

Jarretiére
Jayet
Besvarar kontaktförsök

Jean-Claude
Jasmine
Tar kontakt då fig tilltalar föraren Tar kontakt med passiv figurant

Jolie
8a.
SPÖKEN
hot/aggressivitet
Visar inga hotbeteenden- avvisar eller undviker Visar enstaka hotbeteenden- avvaktar el undviker Gör pendlingar mellan hot- o undvikande- beteenden

Jarretiére
Jean-Claude
Jayet
Jayet
Jasmine
Jolie
Gör pendlingar mellan hot o attack efter halva sträckan Gör pendlingar mellan hot och attack under hela sträckan
8b.
SPÖKEN
rädsla
Visar inga flykttendenser- uppehåller sig framför föraren Visar enstaka flykttendenser- uppehåller sig framför föraren Gör pendlingar mellan flyktstart och kontroll- uppehåller sig i huvudsak framför föraren Gör avbrutna flykter- uppehåller sig bakom föraren

Jean-Claude
Jasmine
Jolie
Flyr i kopplets längd i mom. första tredjedel

Jarretiére
Jayet
8c.
SPÖKEN
avreaktion
Går fram när föraren talar till fig. o ev. tar av förklädnaden

Jarretiére
Jean-Claude
Jayet
Jasmine
Jolie
Går fram till figuranten när föraren står bredvid Går fram till figuranten när föraren går halva avståndet Går fram med låg kroppshållning till figuranten- utan hjälp Går direkt fram till figuranten utan hjälp
9.
SKOTTPROV
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll o sedan helt oberörd

Jarretiére
Jayet
Reaktioner som försvinner efter de första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet

Jasmine
Jolie
Visar kvarstående oro efter flera skott. Kan ej uppta tidigare aktivitet

Jean-Claude
Visar ökade flykttendenser efter varje skott Flyr vid de första skotten- lämnar platsen