J-Kullen_____________________________________________________________________________________________
Stamtavla | MuH-resultat | MH-resultat | Korning | Kullöversikt

1.a Kontakt
Hälsning
Avvisar kontakt-morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt-skyggar drar sig undan Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan

Jégu
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad Intensivt kontakt- beteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.
1.b Kontakt
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka

Jégu
Följer med motvilligt, strävar mot fö eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt, engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar gnäller.
1.c Kontakt
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren.

Jégu
Accepterar. Är neutral. Accepterar. Svarar med kontakt- beteende. Accepterar. Intensivt kontakt- beteende mot testledaren
2.a Lek 1
Leklust
Leker ej Leker ej, men visar intressse Leker-startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt

Jégu
Leker mycket aktivt, sartar mycket snabbt
2.b Lek 1
Gripande
Biter ej Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper föremålet

Jégu
Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet
2.c Lek 1
Dragkamp
Biter ej Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter-drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Jégu
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper
3.a Förföljande Startar ej Startar men avbryter

Jégu
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktat- bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3.a Förföljande Startar ej Startar men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktat- bromsar in vid bytet.

Jégu
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3.b Gripande Nonchalerar bytet/springer ej fram

Jégu
Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
3.b Gripande Nonchalerar bytet/springer ej fram Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Jégu
Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4 aktivitet Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger.

Jégu
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets- höjningar. Är uppmärksam men ngt orolig, vandrar runt och nosar. Är orolig. Växlar snabbt i aktivitet.
5.a Avst. lek
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll. Avbrott kan förekomma. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Jégu
Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5.b Avst. lek
Hot/agg
Inga skall eller morrningar. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del. Enstaka skall eller morrningar under mom. 1 och 2 del.

Jégu
Visar hotbeteenden, skall morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom 1 2 del.
5.c Avst. lek
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten, ointresserad. Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.

Jégu
Går fram när figuranten ger sig till känna. Går fram till figuranten med låg kroppshållning och/eller tidsfördröjning. Går direkt fram till figuranten utan hjälp.
5.d Avst. lek
Leklust
Visar inget intresse Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Jégu
Griper direkt. Kan släppa ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5.e Avst. lek
Samarbete
Visar inget intresse Blir aktiv men avbryter

Jégu
Är aktiv med figuranten när denna är aktiv Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6.a Överaskn
Rädsla
Stannar, kort stop. Hukar sig och stannar

Jégu
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5m. Flyr mer än 5m.
6.b Överaskn
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden

Jégu
Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6.c Överaskn
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen-lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Jégu
Går fram till overallen utan hjälp
6.d Överasknin
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Jégu
Båge el tempoväxling vi 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6.e Överaskn
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen.

Jégu
Stannar upp. Luktar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biteri/leker mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biteri/leker med overallen vid två eller fler passager.
7.a Ljudkänsl
Rädsla
Stannar, kort stop.

Jégu
Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5m. Fler mer än 5meter.
7.b Ljudkänsl
Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.

Jégu
7.c Ljudkänsl
Kvarstående rädsla.
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna.

Jégu
Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7.d Ljudkänsl
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Jégu
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8.a Spöken
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Jégu
Visar hotbeteenden och flera attacker.
8.b Spöken
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. länga avbrott. Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Jégu
Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet
8.c Spöken
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds- reglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

Jégu
8.d Spöken
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figs förklädnad. Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Får fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Jégu
Går fram till spökena utan hjälp.
8.e Spöekn
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad.

Jégu
Intensivt kontakt- beteende mot figurant. Kan hoppas och gnälla.
9.a Lek 2
Leklust
Leker ej Leker ej, men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv.

Jégu
Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9.b Lek 2
Gripande
Griper ej Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper föremålet. Griper direkt med hela munnen

Jégu
Griper direkt, hugger föremålet.
10.Skott Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Jégu
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/ passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktbeteenden/ avstår skott.