O-Kullen____________________________________________________________________________________________
Stamtavla | MH-resultat | Korning | Kullöversikt | Valpbilder

1.a Kontakt
Hälsning
Avvisar kontakt-morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt-skyggar drar sig undan Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan

Ottilia-H
Ofelia
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad


Oasis-H
Olivia
Orkana-H
Othello
Odessa-H
Intensivt kontakt- beteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.

1.b Kontakt
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt, strävar mot fö eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral.

Ottilia-H
Oasis-H
Olivia
Orkana-H
Othello
Ofelia
Odessa-H
Följer med villigt, engagerar sig.

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar gnäller.

1.c Kontakt
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren.

Olivia
Odessa-H
Accepterar. Är neutral.

Ottilia-H
Orkana-H
Ofelia
Accepterar. Svarar med kontakt- beteende.

Othello
Oasis-H
Accepterar. Intensivt kontakt- beteende mot testledaren
2.a Lek 1
Leklust
Leker ej Leker ej, men visar intressse Leker-startar långsamt men blir aktiv
Odessa-H
Leker aktivt, startar snabbt

Oasis-H
Olivia
Orkana-H
Othello
Ofelia
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

Ottilia-H
2.b Lek 1
Gripande
Biter ej Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper föremålet

Ottilia-H
Oasis-H
Orkana-H
Othello
Ofelia
Odessa-H
Griper direkt med hela munnen

Olivia
Griper direkt, hugger föremålet

2.c Lek 1
Dragkamp
Biter ej Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Oasis-H
Odessa-H
Biter-drar emot, släpper, tar om.

Ottilia-H
Olivia
Orkana-H
Othello
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Ofelia
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper

3.a Förföljande Startar ej

Startar men avbryter

Olivia
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Oasis-H
Orkana-H
Startar med hög fart, målinriktat- bromsar in vid bytet.

Ottilia-H
Othello
Ofelia
Odessa-H
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

Startar ej Startar men avbryter

Oasis-H
Olivia
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktat- bromsar in vid bytet.

Ottilia-H
Orkana-H
Othello
Ofelia
Odessa-H
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3.b Gripande Nonchalerar bytet/springer ej fram

Oasis-H
Olivia
Griper ej, nosar på föremålet.

Ofelia
Odessa-H
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning


Ottilia-H
Orkana-H
Othello
Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

Nonchalerar bytet/springer ej fram

Oasis-H
Olivia
Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning


Ottilia-H
Othello
Ofelia
Odessa-H
Griper direkt, släpper.

Orkana-H
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

4 aktivitet Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger.

Oasis-H
Othello
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets- höjningar.

Ottilia-H
Olivia
Orkana-H
Ofelia
Odessa-H
Är uppmärksam men ngt orolig, vandrar runt och nosar.
Är orolig. Växlar snabbt i aktivitet.

5.a Avst. lek
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll. Avbrott kan förekomma.


Orkana-H
Ofelia
Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Oasis-H
Olivia
Othello
Odessa-H
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

Ottilia-H
5.b Avst. lek
Hot/agg
Inga skall eller morrningar.

Ottilia-H
Olivia
Orkana-H
Othello
Oasis-H
Ofelia
Odessa-H
Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del. Enstaka skall eller morrningar under mom. 1 och 2 del.
Visar hotbeteenden, skall morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom 1 2 del.
5.c Avst. lek
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten, ointresserad.

Oasis-H
Othello
Odessa-H
Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.

Olivia
Ofelia
Går fram när figuranten ger sig till känna.

Går fram till figuranten med låg kroppshållning och/eller tidsfördröjning.

Orkana-H
Går direkt fram till figuranten utan hjälp.

Ottilia-H
5.d Avst. lek
Leklust
Visar inget intresse

Oasis-H
Olivia
Orkana-H
Othello
Odessa-H
Leker ej men visar intresse.

Ofelia
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa ta om. Drar emot.

Ottilia-H
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5.e Avst. lek
Samarbete
Visar inget intresse

Oasis-H
Othello
Odessa-H
Blir aktiv men avbryter

Olivia
Ofelia
Är aktiv med figuranten när denna är aktiv

Ottilia-H
Orkana-H
Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6.a Överaskn
Rädsla
Stannar, kort stop.
Hukar sig och stannar

Oasis-H
Ofelia
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Ottilia-H
Orkana-H
Odessa-H
Flyr högst 5m.

Flyr mer än 5m.

Olivia
Othello
6.b Överaskn
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden

Ottilia-H
Oasis-H
Olivia
Othello
Ofelia
Visar enstaka hotbeteenden

Orkana-H
Odessa-H
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6.c Överaskn
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.

Othello
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen-lockar på hunden.
Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Ottilia-H
Oasis-H
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Olivia
Orkana-H
Ofelia
Odessa-H
Går fram till overallen utan hjälp

6.d Överasknin
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.


Ottilia-H
Oasis-H
Orkana-H
Ofelia
Odessa-H
Liten båge el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Olivia
Båge el tempoväxling vi 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen.

Othello
Båge eller tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6.e Överaskn
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen.

Oasis-H
Olivia
Orkana-H
Stannar upp. Luktar på overallen vid ett tillfälle.

Ottilia-H
Othello
Ofelia
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Odessa-H
Biteri/leker mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biteri/leker med overallen vid två eller fler passager.
7.a Ljudkänsl
Rädsla
Stannar, kort stop.

Oasis-H
Orkana-H
Ofelia
Odessa-H
Hukar sig och stannar.

Ottilia-H
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Othello
Flyr högst 5m.

Olivia
Fler mer än 5meter.

7.b Ljudkänsl
Nyfikenhet
Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Oasis-H
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.

Ottilia-H
Olivia
Orkana-H
Othello
Ofelia
Odessa-H
7.c Ljudkänsl
Kvarstående rädsla.
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Ottilia-H
Oasis-H
Orkana-H
Othello
Ofelia
Odessa-H
Liten båge, el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen.

Olivia
Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7.d Ljudkänsl
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan

Ottilia-H
Oasis-H
Orkana-H
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Othello
Ofelia
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Olivia
Odessa-H
Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8.a Spöken
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden.

Ottilia-H
Oasis-H
Olivia
Othello
Visar enstaka hotbeteenden.

Orkana-H
Odessa-H
Visar flera hotbeteenden under längre tid.


Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Ofelia
Visar hotbeteenden och flera attacker.

8.b Spöken
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. långa avbrott.

Ottilia-H
Oasis-H
Olivia
Orkana-H
Othello
Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Ofelia
Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet

Odessa-H
8.c Spöken
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Olivia
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Oasis-H
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Ottilia-H
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.Orkana-H
Othello
Ofelia
Odessa-H
8.d Spöken
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figs förklädnad.

Ottilia-H
Othello
Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.

Oasis-H
Orkana-H
Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Olivia
Ofelia
Odessa-H
Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Går fram till spökena utan hjälp.

8.e Spöken
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Ottilia-H
Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Orkana-H
Othello
Tar kontakt själv. Balanserad.

Oasis-H
Olivia
Ofelia
Odessa-H
Intensivt kontakt- beteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9.a Lek 2
Leklust
Leker ej Leker ej, men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv.

Ofelia
Leker aktivt, startar snabbt.

Ottilia-H
Oasis-H
Olivia
Orkana-H
Othello
Odessa-H
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9.b Lek 2
Gripande
Griper ej

Odessa-H
Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper föremålet.

Ottilia-H
Oasis-H
Olivia
Orkana-H
Ofelia
Griper direkt med hela munnen

Othello
Griper direkt, hugger föremålet.
10.Skott Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Ottilia-H
Orkana-H
Othello
Odessa-H
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Olivia
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/ passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Ofelia
Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktbeteenden/ avstår skott.

Oasis-H