I-Kullen_____________________________________________________________________________________________
Stamtavla | MuH | Kullöversikt

1.
KONTAKT
Avvisar kontakt, morrning och/eller bitförsök Undviker kontatk-skyggar och drar sig undan Acceptear kontakt-är helt oengagerad, men drar sig inte undan Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad

Iroche Le Premiere
Visar påträngande kontakt-anledning saknas. Kan hoppa och gnälla
2a.
LEK
Leker ej Leker ej, men visar intresse Leker-startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt Leker mycket aktivt-startar snabbt, svår att bryta

Iroche Le Premiere
2b.
LEK
gripande
Griper ej Griper ej direkt Nosar först på föremålet Griper-försiktigt eller "nyper" i föremålet

Iroche Le Premiere
Griper direkt- med hela munnen, klipper Griper direkt- klipper och skakar
2c.
LEK
dragkamp
Biter ej Biter försiktigt, släpper, drar ej emot Biter- sliter emot och drar något, släpper och tar om Biter och klipper direkt, sliter o drar emot tills testledaren släpper

Iroche Le Premiere
Biter, klipper och skakar direkt, sliter o drar tills testledaren släpper, skakar föremålet
3a.
JAKT
förföljande
Startar ej Startar men avbryter- fullföljer ej sträckan Startar tveksamt- ökar farten efter hand Startar med hög fart

Iroche Le Premiere
Startar direkt- medmycket hög fart, springer förbi föremålet
3a.
JAKT
förföljande
Startar ej Startar men avbryter- fullföljer ej sträckan Startar tveksamt- ökar farten efter hand Startar med hög fart

Iroche Le Premiere
Startar direkt- medmycket hög fart, springer förbi föremålet
3b.
JAKT
gripande
Nonchalerar föremålet, springer ej fram till eller förbi föremålet Griper ej- är vid föremålet utan att nosa Griper ej- nosar på föremålet Griper tveksamt

Iroche Le Premiere
Griper direkt
3b.
JAKT
gripande
Nonchalerar föremålet, springer ej fram till eller förbi föremålet Griper ej- är vid föremålet utan att nosa Griper ej- nosar på föremålet Griper tveksamt Griper direkt

Iroche Le Premiere
4.
AKTIVITETSNIVÅ
Ouppmärksam- ointresserad, inaktiv Uppmärksam och lugn- står, sitter eller ligger Uppmärksam och ngt orolig- vandrar runt och nosar efter hand

Iroche Le Premiere
Uppmärksam och orolig- växlar snabbt aktivitet, gräver, biter i pinnar o stenar, hoppar på föraren Uppmärksam och mycket orolig. Växlar mycket snabbt aktiviteter. Gnäller, skäller, drar i kopplet
5a.
ÖVERRASKNING
rädsla
Stannar- kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver hastigt, utan att vända sig bort

Iroche Le Premiere
Flyr högst 5 m Flyr mer än 5 m
5b.
ÖVERRASKNING
hot/aggressivitet
Visar inga hotbeteenden

Iroche Le Premiere
Visar enstaka hotbeteenden- skall och/eller morrningar Visar hotbeteenden- skall och/eller morrningar Visar flera hotbeteenden och attacker avslutas med bett Går direkt till attack och bett
5c.
ÖVERRASKNING
nyfikenhet
Går fram när föraren talar till dockan o ev lägger ner en. Går inte fram

Iroche Le Premiere
Går fram till dockan när föraren står bredvid Går fram till dockan när föraren går halva avståndet Går fram med låg kroppshållning till dockan utan hjälp Går direkt fram till dockan utan hjälp
5d.
ÖVERRASKNING
avreaktion
Gör inga undanmanövrar

Iroche Le Premiere
Går i liten båge f. ggn, tittar åt sidan a. ggn, gör ingen undanmanöver tr. ggn Går i båge f. ggn, går i liten båge a. ggn, tittar åt sidan tr. ggn Drar i sträckt koppel från dockan f. ggn, går i båge a. och tr. ggn Drar i sträckt koppel från dockan minst två ggr
6a.
LJUDKÄNSLIGH.
rädsla
Stannar- kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver- hastigt, utan att vända sig bort

Iroche Le Premiere
Flyr högst 5 m Flyr mer än 5 m
6b.
LJUDKÄNSLIGH.
nyfikenhet
Går fram när föraren lägger handen på skramlet och ev talar till det. Går inte fram Går fram till skramlet när föraren står bredvid Går fram till skramlet när föraren går halva avståndet

Iroche Le Premiere
Går fram med låg kroppshållning till skramlet- utan hjälp Går fram till skramlet- utan hjälp
6c.
LJUDKÄNSLIGH.
avreaktion
Gör ingen undanmanöver

Iroche Le Premiere
Går i liten båge f. ggn, tittar åt sidan a. ggn, gör ingen undanmanöver tr. ggn Går i båge f. ggn, går i liten båge a. ggn, tittar åt sidan tr. ggn Drar i sträckt koppel från skramlet f. ggn, går i båge a. och tr. ggn Drar i sträckt koppel från skramlet minst två ggr
7a.
ÖVERFALL
flykt
Flyr ej Backar- avbryter snabbt flykten

Iroche Le Premiere
Gör undanmanöver- sidan mot fig., avbryter flykten Flyr, men vänder i kopplets längd Flyr i kopplets längd
7b.
ÖVERFALL
hot/aggressivitet
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka kropps- o ögonhot- pendlar mellan hot o undvikande. Kan skälla

Iroche Le Premiere
Visar upprepade kropps- o ögonhot- inga attacker. Kan skälla Visar kropps- o ögonhot, följs av attack. Kan skälla Går direkt till attack (bettförsök). Kan skälla
7c.
ÖVERFALL
kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök Accepterar kontaktförsök- besvarar ej Besvarar kontaktförsök Tar kontakt då fig tilltalar föraren Tar kontakt med passiv figurant

Iroche Le Premiere
8a.
SPÖKEN
hot/aggressivitet
Visar inga hotbeteenden- avvisar eller undviker Visar enstaka hotbeteenden- avvaktar el undviker

Iroche Le Premiere
Gör pendlingar mellan hot- o undvikande- beteenden Gör pendlingar mellan hot o attack efter halva sträckan Gör pendlingar mellan hot och attack under hela sträckan
8b.
SPÖKEN
rädsla
Visar inga flykttendenser- uppehåller sig framför föraren Visar enstaka flykttendenser- uppehåller sig framför föraren Gör pendlingar mellan flyktstart och kontroll- uppehåller sig i huvudsak framför föraren Gör avbrutna flykter- uppehåller sig bakom föraren

Iroche Le Premiere
Flyr i kopplets längd i mom. första tredjedel
8c.
SPÖKEN
avreaktion
Går fram när föraren talar till fig. o ev. tar av förklädnaden

Iroche Le Premiere
Går fram till figuranten när föraren står bredvid Går fram till figuranten när föraren går halva avståndet Går fram med låg kroppshållning till figuranten- utan hjälp Går direkt fram till figuranten utan hjälp
9.
SKOTTPROV
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll o sedan helt oberörd

Iroche Le Premiere
Reaktioner som försvinner efter de första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet Visar kvarstående oro efter flera skott. Kan ej uppta tidigare aktivitet Visar ökade flykttendenser efter varje skott Flyr vid de första skotten- lämnar platsen