O-Kullen____________________________________________________________________________________________
Stamtavla | MH-resultat | Korning | Kullöversikt | Valpbilder

Syfte 1 2 3 4 5.
Samarbete
Föremål/Förare
2
Leker ej/leker själv/kommer ej

Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/ upprep uppm från förare.

Ottilia-H
Orkana-H Af Tofta
Leker själv - men kommer efter uppmaning.

Othello
Leker själv - men kommer tillbaka

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp

Olivia
Samarbete
Föremål/TL
4
Leker ej/leker själv/kommer ej

Orkana-H Af Tofta
Olivia
Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/ upprep uppm från testled

Ottilia-H
Leker själv - men kommer efter uppmaning

Othello
Leker själv - men kommer tillbaka

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp

Gripa
Ta tag 5 m
3
Griper ej/nosar på föremålet

Olivia
Griper försiktigt eller nyper föremålet

Orkana-H Af Tofta
Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar

Ottilia-H
Othello
Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet

Ta tag 40 m
3


Olivia


Orkana-H Af Tofta


Ottilia-H
Othello
GripaHålla i 5m
3
Griper ej

Olivia
Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen

Othello
Orkana-H Af Tofta
Tuggar eller byter tag upprepade gånger

Ottilia-H
Tuggar/byter tag vid något tillfälle.

Fast bett, håller i samtliga moment. Alt. växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls

Hålla i 40 m
4


Olivia
 

Othello
Orkana-H Af Tofta


Ottilia-H


 

Gripa;
Slita dra 5m
2
Håller ej. alt Kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen

Ottilia-H
Olivia
Orkana-H Af Tofta
Håller, men drar inte emot

Växlar mellan att hålla och dra emot

Othello
Drar emot tills testledaren släpper

Rycker drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande
Slita/dra 40m
2


Ottilia-H
Olivia
Orkana-H Af Tofta
 

Othello
 

Förföljande
2
Startar inte eller når inte in i banan

Olivia
Startar men avbryter

Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända

Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand. Fullföljer

Startar med hög fart - målinriktad

Ottilia-H
Othello
Orkana-H Af Tofta
Förföljande
Gripande
3
Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram

Olivia
Griper inte, nosar på föremålet

Ottilia-H
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Othello
Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

Orkana-H Af Tofta
Uthållighet
6
Framme, direkt tillbaka alt. Går ej fram

Olivia
Framme jobbar mindre än 30 sekunder

Jobbar i 30 sekunder

Orkana-H Af Tofta
Jobbar i 60 sekunder
Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren

Ottilia-H
Othello
Social
självsäkerhet
10
Ängslig, osäker går ej att hantera

Social osäkerhet i alla situationer

Olivia
Social osäkerhet i flera situationer

Orkana-H Af Tofta
Socialt säker i de flesta situationer

Ottilia-H
Othello
Socialt säker i alla situationer

Social
Nyfikenhet
8
Undviker, skygg

Överdrivet nyfiken, påträngande

Neutral, låter sig klappas

Olivia
Orkana-H Af Tofta
Besvarar när figurant bjuder

Ottilia-H
Normalt nyfiken när anledning finns

Othello
Socialt
Samspel
8
Svarar ej på lekinviter

Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta

Ottilia-H
Orkana-H Af Tofta
Olivia
Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta
Svarar på lek & lekinviter

Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter

Othello
Handlings- förmåga
10
Försöker inte lösa problemen

Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifterna i de flesta situationerna

Olivia
Orkana-H Af Tofta
Löser uppgifter i de flesta situationerna

Othello
Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.

Ottilia-H
Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer

Anpassnings- förmåga
10
Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer

Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer
Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning

Olivia
Orkana-H Af Tofta
Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer

Ottilia-H
Othello
Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer

Koncentration
10
Låg grad av koncentration i de flesta situationer. (kan utföra ovidkommande handlingar)

Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (Kan utföra ovidkommande handling)

Olivia
Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2)

Ottilia-H
Orkana-H Af Tofta
Koncentrerad men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2)

Othello
Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer

Avreaktion
10
Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig

Tar lång tid för avreaktion i flera situationer

Othello
Olivia
Orkana-H Af Tofta
Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt lång tid i en enstaka situation
Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer

Ottilia-H
Avreagerar snabbt i alla situationer

Minnesbilder
5
Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden

Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden
Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden

Othello
Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden

Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden

Ottilia-H
Olivia
Orkana-H Af Tofta
Rädsla
4
Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv

Pendlar mellan flyktstarter och kontroll

Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver

Olivia
Orkana-H Af Tofta
Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning

Ottilia-H
Othello
Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla
Aggressivitet
3
Visar kvarstående aggression

Visar stor aggression

Visar ingen aggression/visar kortvariga aggresionsyttringar Visar liten aggresion

Orkana-H Af Tofta
Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet

Ottilia-H
Othello
Olivia
Nyfikenhet
8
Går inte fram

Lång tid med hjälp att gå fram

Othello
Går fram med hjälp

Olivia
Orkana-H Af Tofta
Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning

Ottilia-H
Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer

Skott Avviker från platsen

Undvikande reaktioner alt. låsningar, kvar på platsen

Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan

Kontroll vid flera skott

Ingen reaktion, kontroll första skottet

Ottilia-H
Othello
Orkana-H Af Tofta
Olivia

Ottilia-H 423p
Othello 421p
Orkana-H Af Tofta 313p
Oliva 236p